Special Arts

Stichting Special Arts Nederland richt zich al 30 jaar op kunst en handicap. Special Arts heeft als doelstelling het stimuleren en vergroten van de kunst≠ en cultuurparticipatie door mensen met een handicap en het ondersteunen van kunstenaars bij het ontwikkelen van hun pure talent. Daarnaast brengt de stichting de kunstuitingen voor het voetlicht. Het gaat daarbij om alle kunstdisciplines: beeldend, theater, muziek, dans en poŽzie en om mensen met alle handicaps: fysiek, psychisch en verstandelijk.

Kenniscentrum en Kunstuitleen
Om de doelen te bereiken werkt Special Arts vanuit het Kenniscentrum Kunst en Handicap. Van daaruit worden onderzoek, projecten en symposia uitgevoerd. In dat kader geeft Special Arts ook het kunstmagazine pArt uit, waarin goodpractices en interessante ontwikkelingen met betrekking tot kunst en handicap centraal staan. Daarnaast beheert Special Arts een landelijke kunstuitleen annex galerie, waar ruim 3.000 kunstwerken van circa 500 kunstenaars met een handicap zijn opgenomen.

Special Arts is een goede doelenstichting (ANBI≠ verklaring). De stichting is voor een deel afhankelijk van de steun van fondsen, sponsors en van donateurs.

Bestuur

  • Mevrouw Diana Monissen, voorzitter
  • De heer Henk Wedman, secretaris
  • De heer Arnout Wijs, penningmeester
  • Mevrouw Loes van Amsterdam
  • De heer Bert van der Haar
  • De heer Arnold Moerkamp
  • De heer Peter Pennekamp

Special Arts
Zonnehof 4a
3811 NC Amersfoort
033 4328033
info@specialarts.nl
www.specialarts.nl
www.kunstuitleenspecialarts.nl
www.specialawardkunstroute.nl
www.facebook.com/specialartsaward- Terug naar de openingspagina